1             POIANĂ NARCIS EMIL     Secretar general  

2             VACANT              Consilier personal al primarului  

3             HALAPCIUG  ELENA         Asistentă socială             

4             DUMITRU PAULA ALEXANDRA -  Compartiment agricol   

5             ONOFREI DIANA              Contabilitate si achiziții 

6             MARDARE CONSTANTIN ADRIAN              Contabilitate si achiziții 

7             PĂLIMARU LOREDANA   Taxe si impozite              

8             GHEORGHI LĂCRĂMIOARA           Taxe si impozite              

9             VACANT              Stare civila si Registratură           

10          VACANT              Fond funciar si Urbanism             

11          IONIȚĂ CONSTANTIN     Situații de urgentă