ANUNT SUPUNERE DEZBATE PUBLICA

Documentatie privind DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI LAZA, JUDETUL VASLUI

COMUNA LAZA, JUDETUL VASLUI in calitate de concedent,   anunta supunerea pentru dezbatere publica a documentatiei DELEGAREA DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE A SERVICIULUI DE ILUMINAT PUBLIC AL COMUNEI LAZA, JUDETUL VASLUI.

Intreaga documentatie poate fi descarcata apasand AICI.

Perioada dezbaterii publice este de 30 zile, adica pana la data de 27.10.2021 inclusiv.

Din cauza situatiei actuale generate de Pandamia COVID-19, nu se va organiza o sedinta publica de dezbatare, toate sugestiile/cererile/indicatiile/reclamatiile vor putea fi transmise in scris prin una din urmatoarele cai:

-          Email la adresa: primarialaza@yahoo.com

-          Telefon: Tel. 0235346674, Fax: 0235346674

-          La  registratura Primariei, de luni pana joi, intre orele 9:00-15:00,  sau prin corespondenta postala la adresa: PRIMARIA COMUNEI LAZA, JUDETUL VASLUI

La finalizarea perioadei de dezbateri toate comunicarile primite vor fi centralizate, analizate si implementate (daca va fi cazul).

Documentatia in forma finala va fi supusa aprobarii Consiliului Local Laza, atribuirea contractului de delegare a gestiunii se va face prin procedura simplificata, in baza L100/2016, prin SICAP.